Menu strony
Ważne
Ogłoszenia
Publikacje
BIP

Obchody Wojewódzkie Dnia Strażaka i nadanie sztandaru


26 maja 2013 roku w Iławie odbyły się uroczystości związane z Obchodami Wojewódzkimi Dnia Strażaka. Wyjątkową okazją do przeniesienia uroczystości do Iławy był jubileusz 65-lecia działalności zawodowej ochrony przeciwpożarowej na ziemi iławskiej oraz nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Św. Brata Alberta, podczas której  Arcybiskup Wojciech Ziemba poświęcił nowy sztandar. Po zakończeniu  mszy nastąpił przemarsz Kompanii Honorowej, pododdziałów oraz pocztów sztandarowych ulicami miasta na plac Starostwa Powiatowego w Iławie, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

Dowódca uroczystości mł. bryg. Krzysztof Grabias złożył Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotrowi Kwiatkowskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po podniesieniu flagi państwowej Starosta Iławski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie, a zarazem Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Maciej Rygielski odczytał akt ufundowania sztandaru. Na drzewcu sztandaru, wbijając ozdobne gwoździe na trwałe uwiecznili goście honorowi oraz wszystkie osoby, które w wydatny sposób przyczyniły się do jego ufundowania. Akt nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Iławie odczytał mł. bryg. Krzysztof Tomanek, po czym nastąpiło przekazanie sztandaru.

Po dokonaniu prezentacji sztandaru przez Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Macieja Jasińskiego i przekazaniu pocztowi sztandarowemu, Komenda Powiatowa PSP w Iławie została odznaczona Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Odznaczeniem tym został uhonorowany nowy sztandar.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów w stopniach służbowych. Wyróżnione zostały następujące osoby:

„Złotym Krzyżem Zasługi”:

dh Wincenty Szarmach – OSP w Lubawie

„Brązowym Krzyżem Zasługi”
mł. bryg. Tomasz Ostrowski – KP PSP w Ostródzie
st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – KP PSP w Braniewie
asp. sztab. Mirosław Czyszejuk - KM PSP w Elblągu

„Medalem Złotym za Długoletnią Służbę”
asp. sztab. Leonard Boiwko – KP PSP w Bartoszycach
Pani Bożena Żyndul – KP PSP w Giżycku
asp. sztab. Mariusz Warda – KP PSP w Szczytnie

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
st. bryg. Arkadiusz Turulski – KW PSP w Olsztynie

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
mł. bryg. Krzysztof Tomanek – KP PSP w Iławie
mł. bryg. Sławomir Kraszewski – KP PSP w Działdowie
kpt. Jarosław Jakubik - KM PSP w Olsztynie
asp. sztab. Mirosław  Czyszejuk - KM PSP w Elblągu
st. ogn. Zbigniew Michalak - KP PSP w Lidzbarku Warmińskim

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
asp. sztab. Sławomir Jurkiewicz – KP PSP w Iławie
asp. sztab. Andrzej Kolend – KP PSP w Ełku
sekc. RafałLeśnikowski – KP PSP w Nidzicy
mł. ogn. Robert Palikowski – KP PSP w Iławie
mł. kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie
asp. Grzegorz Skindziera – KP PSP w Ełku
asp. Andrzej Stańczyk – KP PSP w Bartoszycach

Złotym Znakiem Związku
dh Władysław Szczepanowicz - członek Prezydium ZOP ZOSP RP w Braniewie
dh Jan II Ewertowski – prezes OSP Byszwałd
dh Wincenty Szarmach – członek OSP Lubawa
dh Waldemar Szymański – członek Prezydium ZOW ZOSP RP
dh Bogusław Zych – członek Prezydium ZOW ZOSP RP

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
dh Zbigniew Goździewski – Prezes OSP Orneta
dh Roch Ławicki – OSP Krzemieniewo
dh Ryszard Zięba – OSP Stradomno

Po raz drugi Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
dh Ludwik Jurkiewicz -ZOP ZOSP RP Iława
dh Stefan Nastaj - ZOP ZOSP RP Iława

Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
mł. bryg. Krzysztof Tomanek - KP PSP Iława
mł. asp. Piotr Nadolski - KP PSP Iława
st. ogn. Sławomir Maraszek - KP PSP Iława
mł. ogn. Paweł Łyziński - KP PSP Iława
Stanisław Blonkowski- Nadleśnictwo Susz
Irena Dziubak – emeryt
Ireneusz Maciejewski – emeryt
Tadeusz Machujski – emeryt
Marian Taranowski – emeryt
Jan Tarnawski – emeryt
Jan Zbrzeski – emeryt

Srebrny Medal:
st. sekc. Krzysztof Chęć – KP PSP Iława
dh Maciej Radtke - Burmistrz Lubawy
dh Janusz Fagas- Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita w Lubawie
dh Marian Lemanowski - Swedwood Poland w Lubawie
 
Brązowy Medal:
st. sekc. Łukasz Linkner - KP PSP Iława
sekc. Karol Korpalski - KP PSP Iława
sekc. Piotr Próchniewski - KP PSP Iława
sekc. Gracjan Wróblewski - KP PSP Iława
dh Krzysztof Pietrzykowski - Burmistrz Susza
dh Marek Żyliński - Burmistrz Zalewa

Awans na wyższy stopień służbowy otrzymali:

Na stopień starszego brygadiera
bryg. Maciej Jasiński – KP PSP w Iławie

Na stopień brygadiera
mł. bryg. Krzysztof Giedrojć – KP PSP w Gołdapi

Na stopień młodszego brygadiera
st. kpt. Wojciech Szczepanik – KP PSP w Ełku
st. kpt. Izabela Wojciechowska – KM PSP w Olsztynie

Na stopień starszego kapitana
kpt. Katarzyna Kazimierczyk – KP PSP w Ostródzie
kpt. Bożena Piaścik – KP PSP w Węgorzewie
kpt. Alina Zubowicz – KP PSP w Giżycku
kpt. Lech Olszewski – KP PSP w Gołdapi
kpt. Mariusz Osmański – KP PSP w Iławie

Na stopień kapitana
mł. kpt. Kamil Szczech - KP PSP w Iławie

Na stopień aspiranta sztabowego
st. asp. Ireneusz Kraszewski – KP PSP w Nidzicy

Na stopień starszego aspiranta
asp. Zenon Grochowiecki – KP PSP w Iławie
asp. Janusz Markowski – KP PSP w Ostródzie
asp. Dariusz Urbański - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim

Na stopień aspiranta
mł. asp. Krzysztof Jagielski – KP PSP w Braniewie
mł. asp. Jarosław Jagiełło – KP PSP w Szczytnie

Na stopień starszego ogniomistrza
ogn. Czesław Caban-  KP PSP Iława

Na stopień ogniomistrza
mł. ogn. Marcin Dekarski– KP PSP Iława
mł. ogn. Wojciech Kożuchowski - KP PSP Iława

Na stopień młodszego ogniomistrza
st. sekc. Mirosław Błażejewski – KP PSP Iława
st. sekc. Jakub Zecha– KP PSP Iława

Na stopień starszego sekcyjnego
sekc. Łukasz Linkner – KP PSP Iława
sekc. Andrzej Czubak– KP PSP Iława
sekc. Łukasz Tarka – KP PSP Iława

Na stopień starszego strażaka
str. Kamil Tessmer z KP PSP w Iławie

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, nagrodami Ministra Spraw Wewnętrznych wyróżnieni zostali:
st. kpt. Marek Grykin – KW PSP w Olsztynie,
mł. bryg. Wojciech Szczepanik – KP PSP w Ełku

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, Dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:
kpt. Leszek Zagórski – KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim,
kpt. Andrzej Jabłoński – KP PSP w Gołdapi,
st. asp. Wojciech Tomkiewicz – KP PSP w Braniewie,
mł. bryg. Adam Łapucki – KP PSP w Olecku,
asp. Marek Bruzda – KP PSP w Nidzicy,
st. ogn. Zdzisław Stankiewicz – KP PSP w Lidzbarku Warmińskim,
st. ogn. Krzysztof Kuchciński – KM PSP w Olsztynie
st. str. Rajnhard Gninka – KM PSP w Olsztynie,


Szczególnie wyróżnieni zostali także weterani służby w zawodowej straży pożarnej w Iławie, którym Komendant Powiatowy PSP w Iławie w asyście Zastępcy Komendanta Głównego oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego wręczył jubileuszowe medale oraz dyplomy. Wśród nich znaleźli się:
Wacław Czubak
Józef Duchowski
Ludwik Jurkiewicz
Ireneusz Maciejewski
Stefan Nastaj
Jan Rybiński
Jan Zbrzeski

Podziękowania otrzymali także strażacy, którzy zapisali się w historii iławskich straży najdłuższym stażem służby również otrzymali dyplomy z okazji 65 rocznicy powstania zawodowych struktur ochrony przeciwpożarowej na ziemiach iławskich. Należą do nich:
Julian Lemiech
Andrzej Kozicki
Stanisław Licznerski
Zenon Rynkowski


Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jan Maścianica, Marszałek Województwa Warminsko-Mazurskiego, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie Jacek Protas oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jan Słupski.

Na zakończenie odbyła się defilada Kompanii Honorowej PSP województwa warmińsko-mazurskiego pod dowództwem mł. bryg. Piotra Żarkiewicza z KP PSP w Ostródzie oraz pododdziału odznaczonych
i wyróżnionych strażaków.

Po uroczystym apelu odbyła się prezentacja pojazdów i sprzętu, pokaz cięcia samochodu, akcji ratowniczej. Ponadto każdy mógł posmakować strażackiej grochówki. Dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy, również ze sprzętem sportowo-pożarniczym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Mł. kpt. Piotr Szysler jako prowadzący piknik przedstawił także zarys historyczny straży pożarnej na ziemiach iławskich.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie nie mogły obejść się bez udziału znakomitej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z iławskiej „budowlanki”, której Kapelmistrzem jest Bogdan Olkowski oraz zamówionej wcześniej pogody…

 

mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie 
Do bazy wprowadził: mł.ogn. Wojciech Kożuchowski

Ostatnia aktualizacja 21.11.13r. - ogn.Wojciech Kożuchowski