Menu strony
Ważne
Ogłoszenia
Publikacje
BIP

Szkolenie Strażaków Ratowników

            

W sobotę 19 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przeprowadzony został egzamin kończący Szkolenie Strażaków Ratowników w oparciu o wytyczne zawarte w dokumencie:

„System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych

Kurs realizowany w systemie jednoetapowym umożliwił w okresie od 4 do 19 kwietnia uzyskanie uprawnień do udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych członkom jednostek OSP z terenu całego powiatu.

„Celem szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych można realizować jednoetapowo”

Realizacja kursu i zasady szkolenia oparte zostały na systemie weekendowym, czyli szkoleń od piątku do niedzieli włącznie, tak, aby umożliwić jak największy dostęp do udziału wszystkim chętnym. Zmniejszenie ilości zajęć teoretycznych na rzecz ćwiczeń praktycznych możliwe było dzięki zasadom tzw. platformy e-lerningowej, dzięki której każdy uczestnik szkolenia mógł mieć wgląd do materiałów edukacyjnych dotyczących przedmiotowych zagadnień umieszczonych na stronie internetowej KP PSP w Iławie.  

Szkolenie ukończyło łącznie 67 kursantów.

 Ostatnia aktualizacja 21.04.14r. - ogn.Wojciech Kożuchowski