Menu strony
Ważne
Ogłoszenia
Publikacje
BIP

Tak to było......

W 1948 r. powołano Powiatowe Pogotowie Pożarnicze, które miało wspierać ochotniczą jednostkę  straży pożarnej zlokalizowaną przy ówczesnej ulicy Stanisława Duboisa u ujścia z jeziora Jeziorak rzeki Iławki (dziś ulica Konstytucji 3 Maja). 
          W 1950 weszła w życie nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Tworzyła ona nowe struktury strażackie tzn. państwowe  organy  ochrony przeciwpożarowej.           
                Powołanie i  działalność  zawodowej służby pożarniczej  podyktowane było przede wszystkim   :
 1. Wielkością i rozwojem miast, wsi oraz rejonu chronionego, a zatem rozmiarami i wzrostem jego potrzeb w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej ( już w 1949 r. pracowały w Iławie 32 zakłady przemysłowe zatrudniające 982 osoby),          
2. trudnościami w sprostowaniu tym potrzebom  siłami społecznymi,             
3. zmianami w sposobie życia mieszkańców, nie zawsze mogących uczestniczyć w działalności ochotniczych straży pożarnych.
              Zawodowa straż pożarna została utworzona w oparciu o już  istniejące straże ochotnicze, ich  lokale i sprzęt. Rekrutowano  również część personelu  spośród Ochotniczej Straży Pożarnej.  Tworzenie struktur służby pożarniczej odbywało się na podstawie decyzji właściwych organów administracji  państwowej. 
          Pierwszym komendantem powiatowym w Iławie był  por. poż. Stefan Sarek,, kolejnym ppor. poż. Zygmunt Zalewski,  a następnymi: ppor. poż. Franciszek  Siemaszko, ppor. poż. Franciszek Grzywacz, ppor. poż. Aleksander Żyłkowski, kpt. poż Mikołaj Sulimowicz, kpt. poż. Jan Rybak, kpt. poż Stanisław Ryszewski.             
          W 1969 r. oddano do użytku  przy ówczesnej ulicy Bohaterów Stalingradu nową strażnicę. W owym czasie iławska komenda nadzorowała działalność 59 OSP  rozlokowanych na terenie 14 gmin oraz 20 zakładowych straży w ośmiu gminach.    
              Po reformie administracyjnej w 1975 roku powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, jej szefem został dotychczasowy komendant powiatowy por. poż. Bogdan Utrata.  Kolejnym komendantem był
mł. chor. poż. Henryk Nastaj. Od 1981 do 1991 obowiązki komendanta sprawował ppłk. poż.  Jan Rybak. W lipcu 1992 Komendę Rejonową rozwiązano, a jej miejsce zajęła Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP, organizacyjnie podległa Komendzie Rejonowej PSP w Ostródzie. Odchodzącego na emeryturę Jana Rybak zastąpił  kpt. mgr inż. Julian Lemiech. Po kolejnej reformie  przywracającej m. in. powiat Iławski powołano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.       
            Pierwszym komendantem po wdrożeniu reformy administracyjnej był mł. bryg. Julian Lemiech, który  pełnił funkcję komendanta do końca maja 2007r. Po nim obowiązki komendanta kolejno pełnili st. kpt. Krzyszof Tomanek, mł. bryg. Maciej Jasiński, następnie mł. bryg. Andrzej Olszewik. Od września 2007 roku do lipca 2008 roku  funkcję Komendanta pełnił st. kpt. inż. Krzysztof  Mierzejewski.
Ponownie od lipca stanowisko Komendanta Powiatowego piastuje bryg. mgr inż. Maciej Jasiński.
             Na chwilę obecną komenda liczy 51 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych.
W 2007 r. zarejestrowano 763 zdarzenia, z czego 228 stanowiły pożary, 514 miejscowe zagrożenia,  a 21 były to alarmy fałszywe.                 
            Obecnie komenda nadzoruje działalność 52 jednostek OSP (w tym 8 należących do Krajowego  Systemu Ratownictwa Gaśniczego i jedną zlokalizowaną przy zakładzie pracy).         
              W komendzie powołana jest grupa wodno-nurkowa licząca 20 płetwonurków strażaków w tym 8 posiadających uprawnienia nurka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
               Obecnie  do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych KP PSP w Iławie wykorzystuje następujące pojazdy:

    Samochody  ratowniczo – gaśnicze

        Scania P340GCBA 5/32
        StarMann  14.227 GBA 2/17
        Renault Mascott 160.35  GLBA 1/ 2,5

    Ciężki  samochód gaśniczy  Jelcz 417  GCBM 18/8

    Samochody specjalne

        Samochód Ratownictwa Wodnego (Nissan Navara SLw 461/71 oraz Mercedes 310D SLw 461/72)
        Samochód Ratownictwa Chemicznego (Mercedes 308D SLRChem 461/60 )
        Drabina Mechaniczna  (Jelcz 415 SD37)
        Samochody operacyjne i logistyczne (Nissan TeranoSLOp 460/90 , Nissan Almera SLOp 460/91 , Opel Astra SLOp 460/94 , Lublin III SLKw 461/81)

Działania prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu, którymi są; urządzenia hydrauliczne oraz zestawy poduszek pneumatycznych.
W roku 2008 obchodziliśmy  60-lecie istnienia zawodowej ochrony przeciwpożarowej na  ziemi Iławskie.


Ostatnia aktualizacja 03.12.13r. - ogn.Wojciech Kożuchowski