Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP w KSRG:
Pobierz teraz

File name: metodyka_oceny_OSP_KSRG_2018.pdf

1968 228
Wzór protokołu sprawdzenia gotowości operacyjnej OSP w KSRG:
Pobierz teraz

File name: wzor_protokolu_inspekcji_OSP_KSRG_2018.pdf

1968 223
Zarządzenie nr 7/18 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej OSP poza KSRG:
Pobierz teraz

File name: Zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzania_inspekcji_OSP_poza_KSRG.pdf

1900 540

Zestaw pytań na inspekcje gotowości operacyjnej jednostek osp:

Pobierz teraz

File name: Pytania_OSP_-_inspekcja.pdf

1635 174