Podziękowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie od dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców oraz samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 za życzliwość i wsparcie podczas rodzinnego festynu w dniu 19 maja 2018 r.

Starosta podziękował funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Iławie za pomoc i zaangażowanie w organizacji Edukacyjnego Festynu Rodzinnego „Bezpieczny Powiat”. Dzięki takim inicjatywom realizowane są zadania dotyczące prewencji społecznej – strażacy przekazują i propagują wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań w szczególności w okresie letniego wypoczynku.

POMÓŻMY KOLEDZE SŁAWKOWI W WALCE Z CHOROBĄ

1

W dniu 26 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło się spotkanie służb i instytucji dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na organizowanych obozach harcerskich w powiecie iławskim.

Miniony weekend był niezwykle pracowity dla iławskich strażaków i na szczęście nie chodziło tu o wzmożoną ilość interwencji, ale o działania w zakresie kampanii „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” i „Razem Bezpieczniej”.

obraz0

W dniu 15 czerwca 2018r w Olecku zostały przeprowadzone 19 Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sporcie pożarniczym. Udział w nich wzięło osiemnaście reprezentacji z komend powiatowych i miejskich województwa.