bezdomny2

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2018 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

W dniu 30 października 2018r. czterdzieścioro dzieci z opiekunami odwiedziło siedzibę iławskiej straży. Podczas spotkania z najmłodszymi sympatykami pożarnictwa strażacy zaprezentowali pojazdy pożarnicze oraz sprzęt będący na ich wyposażeniu. Opowiadali również o zastosowaniu pokazywanych urządzeń i sprzętu.

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w sobotę 27 października odbył się egzamin końcowy dla strażaków ratowników biorących udział w kursie podstawowym dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

W środę 24 października 2018 r. strażacy ze wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Lubawa odebrali sprzęt w postaci wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do skutecznego udzielenia pomocy poszkodowanym w szczególności służący do prowadzenia działań podczas wypadków drogowych.

Strażacy ochotnicy  jednostek OSP z terenu gminy Lubawa otrzymali 17 października podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie specjalistyczny sprzęt za prawie 70 tys. złotych. 

W dniu 16 października 2018 br. w Urzędzie Gminy Iława odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej nie wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu Gminy Iława.