„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W poniedziałek, 8 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej nr 1 w Iławie uczestniczyli w wykładzie na temat zasad bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz możliwościom ich zapobiegania. Podczas prelekcji dzieci mogły również zapoznać się z pracą strażaków oraz związanych z nią zagrożeniami. 

Dnia 5 października 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Zalewie odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zalewie. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zalewa, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zalewie dh Marek Żyliński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski oraz członkowie zarządu z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zalewo.

Ósmego października o godzinie 750 podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Iławie w obecności strażaków iławskiej JRG doszło do odczytania decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Generał brygadier Leszek Suski, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wysoki poziom dyscypliny służbowej wyróżnił nagrodą finansową Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Iławie kpt. Krzysztofa Rutkowskiego.

Decyzję odczytał i wręczył wyróżnionemu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski.   

Opracował: kpt. Krzszytof Rutkowski
Zdjęcia: bryg . Krzysztof Tomanek    

Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych. Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.