Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie (14-200 Iława, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 10, tel. 89 644 95 00, fax. 89 644 95 03, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 1. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: pełniące służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ( 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16, tel. 89 522 95 52, fax. 89 522 95 05 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzonych działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
  a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

23 maja 2018 roku punktualnie o godzinie 11 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia rozpoczęły się „Powiatowe obchody Dnia Strażaka”. Na miejsce uroczystego apelu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie pododdziały, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przemaszerowali w asyście orkiestry.   

12 maja był niezwykle pracowitym dniem dla iławskich strażaków, zarówno tych zawodowych, jak też ochotników. Po raz kolejny na iławskim niebie odbyły się widowiskowe pokazy lotnicze, w związku z tym konieczne było przygotowanie zabezpieczenia ratowniczego imprezy. Z uwagi na możliwe do wystąpienia zagrożenia oraz obszar, jaki obejmowały loty pokazowe, strażacy stanęli przed ogromnym wyzwaniem. Kilkutygodniowe przygotowania umożliwiły w sposób właściwy i profesjonalny zabezpieczyć wspomniane pokazy lotnicze.

Konkurs Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i Radia Olsztyn.

Wszelkie informacje, zwiazane z konkursem znajdują sie w zamieszczonym poiniżej adresie:

https://ro.com.pl/kim-chcialbys-zostac-gdy-dorosniesz-i-dlaczego-strazakiem/01389791

7 maja 2018 roku - okazał się niezwykle pracowitym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Na szczęście powodem nie były działania ratowniczo-gaśnicze, tylko otwarte dla zwiedzających progi siedziby iławskich strażaków. Przybliżanie wszystkim chętnym, a w szczególności dzieciom i młodzieży pracy strażaka stało się głównym celem akcji „Kręci Mnie Bezpieczeństwo – Dzień Otwartej Strażnicy”.