19 maja 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyły się „Powiatowe obchody Dnia Strażaka”.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Radna Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Pani Bernadeta Hordejuk, Starosta Powiatu Iławskiego Pan Marek Polański, Wicestarosta Powiatu Iławskiego a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie Pan Stanisław Kastrau, Pani Grażyna Laskowska asystent Senator RP Bogusławy Orzechowskiej, Burmistrz Iławy Pan Adam Żyliński, Zastępca Burmistrza Lubawy Pan Stanisław Kieruzel, Zastępca Burmistrza Susza Pana Zdzisław Zdzichowski, Zastępca Wójta Gminy Iława Pan Bogusław Wylot, przedstawiciele Burmistrza Zalewa, szefowie służb mundurowych powiatu iławskiego, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z iławską komendą oraz emeryci, a także rodziny i sympatycy straży pożarnej.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Iławie st. bryg. Maciej Jasiński. Komendant podkreślił, że tegoroczne obchody Dnia Strażaka mają w całym kraju o wiele szerszy wymiar, bowiem właśnie w tym roku przypada 25 rocznica powołania Państwowej Straży Pożarnej. W 1992 roku rozpoczął się proces przeobrażania ówczesnej straży pożarnej w nowoczesną, coraz lepiej uzbrojoną i wyszkoloną formację ratowniczą.

W swoim wystąpieniu Komendant przedstawił krótką historię iławskiej jednostki PSP w ostatnim dwudziestopięcioleciu. Podziękował strażakom emerytom za dorobek, z którego dzisiaj korzystają młodsze pokolenia strażaków, podkreślił wartość służby i pracy strażaków zawodowych i ochotników. Podziękowania przekazał również służbom wspomagającym działania ratownicze: Policji, Ratownictwu Medycznemu, PCK, WOPR i innym.

Przekazując iławskim strażakom życzenia przesłane przez przełożonych, Komendant Powiatowy PSP w Iławie zacytował słowa Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: „W jubileuszowym roku 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej, strażak może powiedzieć o sobie, że należy do formacji w pełni profesjonalnej, nowocześnie wyposażonej i gotowej do niesienia pomocy w każdym czasie i w każdym zakątku świata. PSP jest formacją cieszącą się ponad 90% zaufaniem społecznym, co jest niezwykle miłe i nobilitujące, ale stanowi także obowiązek wobec społeczeństwa, które w stanie zagrożenia wymagać będzie od nas co najmniej 100% zaangażowania”.

To podwójne święto stało się okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz nagród wyróżniającym się strażakom Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Już tydzień wcześniej – 14 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olsztynie – wysokie odznaczenia państwowe z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP odebrali:

Złoty Medal Za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Iławie:

 • ogn. Paweł Łyziński,

Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Iławie:

 • mł. ogn. Łukasz Tarka
 • mł. asp. Marek Tomanek
 • mł. ogn. Gracjan Wróblewski
 • ogn. Jakub Zecha

Podczas tej samej uroczystości akt nadania wyższego stopnia służbowego – brygadiera – odebrał z rąk Zastępcy Komendanta Głównego PSP oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Krzysztof Tomanek.

Piątkowy uroczysty apel w iławskiej Komendzie rozpoczęto od wręczenia Brązowej Odznaki Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej nadanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Iławie. Odznaczeniem uhonorowany został st. ogn. w st. spocz. Stefan Nastaj.W imieniu nieżyjącego już emerytowanego funkcjonariusza odznaczenie odebrał jego syn Mirosław.

St. ogn. Stefan Nastaj był jednym z pierwszych funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę w zawodowej ochronie przeciwpożarowej na ziemi iławskiej po zakończeniu II wojny światowej. W służbie spędził 37 lat swojego życia. Cześć Jego Pamięci!

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadanego Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dh Jerzemu Żuralskiemu. Aktu dekoracji tym najwyższym odznaczeniem Związku OSP dokonał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Julian Lemiech w towarzystwie Komendanta Powiatowego PSP w Iławie

Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono wyróżniających się strażaków oraz osoby wspomagające straże pożarne:

Złoty Medal:

 • kpt. Krzysztof Szałkowski z OSP Lubawa,
 • st. asp. Waldemar Borek,
 • mł. asp. Robert Palikowski,
 • st. ogn. Marcin Dekarski,
 • ogn. Robert Urbański,
 • ogn. Jakub Zecha.

Srebrny Medal:

 • mł. asp. Andrzej Czubak,
 • st. sekc. Arkadiusz Moszczyński,
 • mł. ogn. Sebastian Tylka,
 • mjr Andrzej Zuba – LOK w Olsztynie.

Brązowy Medal:

 • st. sekc. Marcin Kanicz,
 • sekc. Kamil Tessmer.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia aktów nadania wyższych stopni służbowych. Awanse w tym odebrali:

do stopnia starszego kapitana

 • kpt. Kamil Szczech

do stopnia kapitana

 • mł. kpt. Wojciech Kożuchowski

do stopnia ogniomistrza

 • mł. ogn. Łukasz Włodarczyk

do stopnia młodszego ogniomistrza

 • st. sekc. Emilia Kołpacka,
 • st. sekc. Piotr Próchniewski,
 • st. sekc. Paweł Raszkowski,
 • st. sekc. Przemysław Romanowski.

do stopnia starszego sekcyjnego

 • sekc. Marcin Kanicz
 • sekc. Błazej Matysiak
 • sekc. Krzysztof Rolka
 • sekc. Dawid Tarka

do stopnia sekcyjnego

 • st. str. Tomasz Chudzik
 • st. str. Arkadiusz Konicz
 • st. str. Adam Rynkowski

 

W uznaniu zaangażowania i wzorowego wykonywania zadań służbowych Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Iławie wyróżnił nagrodą pieniężną mł. ogn. Damiana Gruszeckiego. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Iławie wyróżnił nagrodami pieniężnymi następujących strażaków: st. kpt. Kamila Szczecha, asp. sztab. Krystynę Kaczyńską, asp. Piotra Nadolskiego, mł. asp. Arkadiusza Frankiewicza, ogn. Mirosława Błażejewskiego, mł. ogn. Piotra Próchniewskiego, mł. ogn. Gracjana Wróblewskiego, st. sekc. Błażeja Matysiaka, st. sekc. Łukasza Rzeźnikiewicza, st. sekc. Pawła Szauera, sekc. Tomasza Chudzika.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka były również okazją do podziękowania osobom prywatnym i instytucjom, współpracującym i wspierającym w ostatnim roku iławską Komendę. Podziękowania przekazano dla samorządowców powiatu iławskiego: Burmistrzowi Miasta Lubawy Panu Maciejowi Radtke, Burmistrzowi Susza Panu Krzysztofowi Pietrzykowskiemu, Wójtowi Gminy Iława Panu Krzysztofowi Harmacińskiemu.

Komendant Powiatowy PSP w Iławie podziękował również: Zarządowi Terenowemu Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Więziennictwa przy Zakładzie Karnym w Iławie, Firmie Szkłomal z Lubawy, Firmie DREWNEX z Rodzonego, Firmie Konstal MM Koneccy z Iławy, Firmie EKO TRANS z Owczarni, Firmie EMSOFT z Nowej Wsi, Firmie Mlekowita z Lubawy, Firmie MUSA z Targowiska Dolnego, Firmie Constract Exort-Import z Wałdyk, Panu Wojciechowi Szarkowskiemu z firmy Barton z Karasia. Panu Krzysztofowi Sadowskiemu z Auto-Serwis SADEK w Wikielcu.

Na zakończenie na wszystkich uczestników uroczystości czekała oczywiście tradycyjna strażacka grochówka oraz słodki poczęstunek.

Opracowanie:kpt. Krzysztof Rutkowski