W dniu 29 listopada podczas uroczystej zbiórki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. Maciej Jasiński, w obecności licznie zgromadzonych gości oraz załogi, zdał obowiązki oraz pożegnał się ze sztandarem komendy.

 St. bryg. Maciej JASIŃSKI służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 sierpnia 1985 r. jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po zakończeniu studiów jako podporucznik pożarnictwa podjął służbę na stanowisku Dowódcy sekcji a następnie dowódcy kompanii w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Olsztynie.

         Po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej od 1 lipca 1992 r do 31 lipca 1997 roku pełnił służbę na stanowisku Z-cy Dowódcy JRG nr 3 w Olsztynie.
Od 1 sierpnia 1997 roku kontynuował służbę w Ośrodku Szkolenia PSP
w Olsztynie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Wydziale Liniowym, następnie Zastępcy Komendanta. Prze 2 miesiące od 18 czerwca do 17 sierpnia 2007 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.  Przez kolejne kilkanaście miesięcy  do 23 lipca 2008 roku realizował zadania na stanowisku Kierownika Sekcji a później Naczelnika Wydziału ds. operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

         Z dniem 24 lipca 2008 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Marek Szczech powołał bryg. Macieja Jasińskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Na tym stanowisku, czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu iławskiego, pracował przez 9 lat 4 miesiące i 9 dni natomiast na wszystkich wymienionych wcześniej stanowiskach służył przez 32 lata 4 miesiące i 6 dni.

Komendant Maciej Jasiński kierując Komendą Powiatową w Iławie inicjował wiele przedsięwzięć, dzięki którym można dzisiaj powiedzieć, że bezpieczeństwo powiatu jest na właściwym, wysokim poziomie. To dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i niebywałej determinacji w komendzie wymieniono 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych. W tym czasie do komendy zakupiono szereg sprzętu ratowniczego, który usprawnił działania ratowniczo
-gaśnicze strażaków iławskiej jednostki.

Dzięki  decyzjom Pana Komendanta i zaangażowaniu w pozyskiwanie środków pozabudżetowych iławska komenda stawiana jest jako przykład, że ratowników Państwowej Straży Pożarnej można i trzeba wyposażać w ochrony osobiste najwyższej jakości.

W trakcie jego komendantury wyremontowano pomieszczenia garaży odbył się także remont dachu i pomieszczeń komendy, wymieniono wyeksploatowane meble oraz dokonano szeregu innych przedsięwzięć, które Komendant zawsze realizował z myślą o poprawie warunków naszej służby co niewątpliwie przyczyniło się też do zwiększenia skuteczności działań ratowniczych.

Działania Komendanta ukierunkowane były także na stały rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego szczebla powiatowego oraz licznych jednostek OSP naszego powiatu. Dzięki intensywnym szkoleniom oraz przekazaniu sprzętu do OSP w trakcie jego komendantury 3 jednostki OSP włączone zostały w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych St. bryg. Maciej Jasiński był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

W 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Komendanta Jasińskiego Brązowym Krzyżem Zasługi a w 2013 roku Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaczył Pana Komendanta Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Natomiast Związek Ochotniczych Straży Pożarnych uhonorował st. bryg. Macieja Jasińskiego swoim najwyższym odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku oraz Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Ponadto przez cały okres swej służby działając na rzecz administracji rządowej
i samorządowej oraz różnych organizacji społecznych odznaczony został Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju a także Złotym Krzyżem Za Zasługi Dla Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Ligii Obrony Kraju.