2 stycznia 2019 r. na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie brygadiera Piotra Wlzałowskiego wpłynęły podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Podziękowania dotyczyły realizacji szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzono w siedzibie iławskiej komendy 15 grudnia 2018 r.
W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Ogniwa Konwojowego w Iławie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Szczególną uwagę zwrócił poziom szkolenia oraz zaangażowanie strażaków, a w szczególności postawa młodszego ogniomistrza Pawła Szauer.

Profesjonalizm i zaangażowanie, jakim wykazali się strażacy w realizacji szkolenia znalazło odzwierciedlenie w bardzo wysokiej ocenie wystawionej przez uczestników warsztatów i z pewnością wpłynęło na pogłębienie i utrwalenie posiadanej już wiedzy biorących udział w szkoleniu funkcjonariuszy Policji.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski.