W związku z przeprowadzeniem II-ego etapu naboru do służby w PSP
w załączeniu publikujemy informację o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Wyniki:

Wyniki II etapu