Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie została wyposażona w kolejny już defibrylator tym razem urządzenie nie stanowić będzie wyposażenia pojazdu ratowniczego. Defibrylator zawiśnie na ścianie budynku komendy i służyć będzie nawet, kiedy strażacy wyjadą do zdarzenia.

Dzięki fundacji Orlen i uzyskanemu dofinansowaniu zawieszony na ścianie defibrylator dostępny będzie w każdej sytuacji, kiedy w pobliżu komendy dojdzie do zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej.

Wiadomo, że jak najszybsze użycie defibrylatora zwiększa w znacznym stopniu szanse na przeżycie u osób, u których doszło do zatrzymania krążenia w mechanizmie rytmu który możemy defibrylować. Iławska komenda prowadziła już cykl szkoleń dla mieszkańców powiatu jak też w sposób ciągły realizuje szkolenia w szkołach oraz podczas kursów szkoleniowych dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki takim działaniom stopień świadomości mieszkańców powiatu wzrasta z roku na rok.

Jednak nie należy się bać samo urządzenie jest niezwykle przyjazne i proste w obsłudze, a system piktogramów i głosowy komunikator kierujący użytkownikiem sprawia, że każdy może obsłużyć defibrylator.

Pamiętajmy, że takie urządzenia pojawiają się w coraz większej licznie miejsc, jak zakłady pracy, galerie handlowe czy też urzędy.  Dzięki coraz większej liczbie defibrylatorów i rozbudowywanej bazie ich lokalizacji zgłaszający zdarzenie do podmiotu ratowniczego będzie mógł uzyskać informację gdzie w jego pobliżu takie urządzenie się znajduje.

Nowy defibrylator przekazał do użytkowania komendant powiatowy  PSP w  Iławie brygadier Piotr Wlazłowski w obecności Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: st. kpt. Kamil Szczech