W piętek 14 września br. o godzinie 1000 na przejeździe kolejowym przy ulicy Towarowej  w Iławie doszło do zderzenia lokomotywy spalinowej z samochodem osobowym – to na szczęście jedynie pozorowany wypadek, którego celem było uzmysłowienie wszystkim obserwującym przebieg zdarzenia, co może się stać podczas realnego wypadku z samochodem oraz jego pasażerami.

warsztaty

W dniach 29-30 kwietnia 2017 roku odbyły się III Suskie Warsztaty Ratownicze. Jest to cykliczna impreza szkoleniowa, organizowana od 2015 roku. Tematyką warsztatów są zagadnienia związane z gaszeniem pożarów wewnętrznych, w tym w obiektach mieszkalnych.

Inicjatywa zorganizowania tego typu szkolenia dla strażaków PSP i OSP nie tylko powiatu iławskiego – wychodzi naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego w tym obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców, z jakimi ratownicy mają do czynienia najczęściej.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia – obok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – jest Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu. Patronat nad wydarzeniem objął Komendant Powiatowy PSP w Iławie. st. bryg. Maciej Jasiński.

W środę 5 kwietnia br. o godzinie 1000 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Wojska Polskiego w Iławie doszło do zderzenia lokomotywy spalinowej z samochodem osobowym – to na szczęście jedynie pozorowany wypadek, którego celem było uzmysłowienie wszystkim obserwującym przebieg zdarzenia, co może się stać podczas realnego wypadku z samochodem oraz jego pasażerami.

W dniach 22-24 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przeprowadzone zostało SZKOLENIE STRAŻAKÓW-RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH.

6 września na stadionie miejskim w Iławie rozegrane zostały Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze, w których udział wzięło dziewięć drużyn reprezentujące poszczególne gminy powiatu, w tym w kategorii C startowały trzy drużyny żeńskie. Nadmienić należy, że tegoroczne zawody miały również za zadanie wyłonić reprezentantów naszego powiatu w mających się odbyć 20 września w Szczytnie zawodach rangi wojewódzkiej.