W dniach 22-24 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przeprowadzone zostało SZKOLENIE STRAŻAKÓW-RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH.

W szkoleniu udział wzieli członkowie jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego, dla których w ostatnim czasie realizowane były zakupy sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych na akwenach.

Oprócz zajęć teoretycznych i możliwości zapoznania się ze sprzętem, który znajduje się na wyposażeniu iławskiej jrg kursanci uczestniczyli w zajęciach praktycznych.
Piękna pogoda i całkowicie dostępna dla strażaków jedna z plaż Jezioraka sprawiły, że każdy uczestnik kursu miał możliwość sprawdzić jak pracuje się w specjalnych ubraniach ratowniczych oraz nauczył się technik podejmowania, holowania i wciągania na łódź osób tonących.

Szkolenie okazało się bardzo ciekawe i jego kolejna edycja zrealizowana zostanie w październiku tego roku dla kolejnych chętnych. Przewidywane są również dla ratowników OSP zajęcia i warsztaty praktyczne w czasie, kiedy na jeziorach pojawi się już pierwszy lód.

Tekst i Zdjęcia:oficer prasowy KP PSP w Iławie kpt. Krzysztof Rutkowski