Menu strony
Ważne
Ogłoszenia
Publikacje
BIP

DOFINANSOWANIE MSWiA 2017


* WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPRZĘTU ZE ŚRODKÓW MSWiA 2017 -  wersja edytowalna
* WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPRZĘTU ZE ŚRODKÓW MSWiA 2017 -  wersja pdf

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSP 2015


PDF*  ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSP 2015
SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAZAKÓW RATOWNIKÓW OSP 2015
*  PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW OSP
* PROGRAM SZKOLENIA DOWÓDCÓW OSP 2015
* PROGRAM SZKOLENIA NACZELNIKÓW OSP 2015
* PROGRAM SZKOLENIA KOMENDANTÓW GMINNYCH 2015

KARTY ZGŁOSZEŃ:


PDF*  NA SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW
NA SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW  OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - ETAP I
*  NA SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW  OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - ETAP II
* NA SZKOLENIE Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO  DLA STRAŻAKÓW OSP
* NA SZKOLENIE DOWÓDCÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
* NA SZKOLENIE NACZELNIKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH


MATERIAŁY SZKOLENIOWE:  


                    1. SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZ. 1:

                                    - Temat 1 - Organizacja ochotniczych straży pożarnych,
                                    - Temat 2 - Służba wewnętrzna. Musztra,
                                    - Temat 3 - Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,
                                    - Temat 4 - Drabiny pożarnicze,
                                    - Temat 5 - Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany,
                                    - Temat 6 - Proces spalania, a pożar,
                                    - Temat 7 - Zadania strażaków w zastępie,
                                    - Temat 8 - Podstawy organizacji akcji gaśniczej,
                                    - Temat 9 - Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych,
                                    - Temat 10 - Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,
                                    - Temat 11 - Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia,
                                    - Temat 12 - Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń,
                                    - Temat 13 - Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.
          
             2. SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZ. 2:

                                    - Temat 1 - Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej,
                                    - Temat 2 - Rozwój pożaru,
                                    - Temat 3 - Taktyka gaszenia pożarów,
                                    - Temat 4 - Sprzęt ochrony dróg oddechowych,
                                    - Temat 5 - Ratowniczy sprzęt mechaniczny,
                                    - Temat 6 - Pod. zadania w czasie działań chemiczno - ekologicznych,
                                    - Temat 7 - Elementy pierwszej pomocy.

                3. FILMY INSTRUKTAŻOWE:

 
                                    

Zgłaszanie nowego sprzętu (formularze):


Pilarki spalinowe i elektryczne
Pompy wodne
Samochody pożarnicze
Sprzęt hydrauliczny
Sprzęt inny
Sprzęt łączności
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Sprzęt oświetleniowy
Sprzęt pneumatyczny
Sprzęt ratownictwa medycznego
Jeśli masz problem z przeglądaniem plików zawartych powyżej użyj tego programu: FREE FOXIT READER
Ostatnia aktualizacja 04.10.16r. - mł. kpt. Wojciech Kożuchowski